Taal & tekst: advies en redactie

Als u wilt communiceren, kunt u ervoor kiezen de tam-tam te gebruiken. De impact van uw communicatie is dan ongewis. Geeft u de voorkeur aan een op de doelgroep toegesneden, zorgvuldig afgewogen en heldere formulering van uw boodschap? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek informeer ik u graag over mijn werkwijze.

Ik heb een speciale deskundigheid ontwikkeld in het samenstellen en redigeren van wetenschappelijke publicaties, onderwijskundige rapporten en educatief materiaal.

wetenschappelijke artikelen - onderzoeksrapporten - studiegidsen - cursushandleidingen - studieboeken - diapresentaties - visitatierapporten - rapport 'kritische zelfreflectie' voor accreditatie